@InProceedings{Babirecki:2010,
  author  = "W. Babirecki",
  title       = "Marketingowe korzyści wdrażania systemów CAD 3D",
  booktitle   = "Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa; ISBN: 9788374643726",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "7--12",
  organization = "Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania",
  year        = "2010",
  note        = "+CD-ROM",
}