@InProceedings{Olencki:2010,
  author      = "A. Olencki",
  title       = "Testery liczników energii elektrycznej podłączonych do sieci",
  booktitle   = "Kongres Metrologii - KM 2010 : materiały V Kongresu Metrologii",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Politechnika Łódzka",
  pages       = "160--161",
  year        = "2010",
  note        = "[streszczenie referatu]",
}