@InProceedings{Gramacki:2010,
  author      = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title       = "Redukcja liczebno¶ci zbiorów z wykorzystaniem systemu R",
  booktitle   = "Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE",
  address     = "Ko¶cielisko, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  pages       = "173--188",
  organization = "Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  year        = "2010",
}