@InProceedings{Zaborowska:2010,
  author  = "K. Zaborowska and M. Michalski and M. Czerniawski and R. Adamczyk and W. Wojtak and T. Klekiel",
  title       = "Design and control algorithm of hand prothesis",
  booktitle   = ""From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "54 [abstr.]",
  organization = "Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2010",
}