@InProceedings{Janiszewska-Nie¶cioruk:2011,
  author  = "Z. Janiszewska-Nie¶cioruk",
  title       = "The problems of including children with special needs within the space of the Polish educational system",
  booktitle   = "Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník príspevku z konference s mezinárodní úcastí; ISBN: 9788073689421",
  address     = "Ostrava, Czechy",
  publisher   = "Ostrava, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostrave",
  pages       = "224--231",
  editor      = "Petr Franiok, Renata Kovárová (eds.)",
  year        = "2011",
}