@InProceedings{Gramacki:2011,
  author      = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title       = "Automatyczne tworzenie podsumowań tekstów metodami algebraicznymi",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej",
  address     = "Karpacz, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "167--172",
  organization = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki",
  year        = "2011",
}