@InProceedings{Jabłoński:2011,
  author      = "J. Jabłoński",
  title       = "Koncepcja krypto-systemu RSA z kluczem jednorazowym",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej",
  address     = "Karpacz, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "213--216",
  organization = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki",
  year        = "2011",
}