@InProceedings{Krasicka-Cydzik:2010,
  author      = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska and A. Kaczmarek-Pawelska and J. Łoin",
  title       = "Tytan pokryty nanurkami z TiO2 do zastosowań biomedycznych",
  booktitle   = "IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2010",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, [brak wydawcy]",
  pages       = "108 [abstr.]",
  year        = "2010",
}