@InProceedings{Dziekan:2011,
  author      = "Ł. Dziekan and M. Witczak and J. Korbicz",
  title       = "Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów rozmytych Takagi-Sugeno",
  booktitle   = "Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference",
  address     = "Zamość, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "[9]",
  year        = "2011",
}