@InProceedings{Kołodziejczyk:2011,
  author  = "U. Kołodziejczyk and A. Asani",
  title       = "Metodyka skutecznej oceny zagrożenia powodziowego",
  booktitle   = "Modelowanie procesów hydrologicznych : II ogólnopolska konferencja naukowa; ISBN: 9788374936392",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "31 [abstr.]",
  organization = "Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych we Wrocławiu",
  year        = "2011",
}