@InProceedings{Wasylewicz:2011,
  author  = "R. Wasylewicz",
  title       = "Wpływ presji przemysłowej zakładu metalowego na zawartość glinu, manganu i żelaza w glebach",
  booktitle   = "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : V międzynarodowa konferencja",
  address     = "Ustroń, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "[11] CD-ROM",
  year        = "2011",
}