@InProceedings{Smoleński:2011,
  author  = "R. Smoleński and J. Bojarski and A. Kempski and J. £uszcz",
  title       = "Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez grupź napźdów asynchronicznych z modulacj± deterministyczn± i pseudolosow±",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napździe Elektrycznym - SENE 2011 : X krajowa konferencja naukowa; ISBN: 9788372834393",
  address     = "£ód¼, Polska",
  publisher   = "£ód¼, [brak wydawcy]",
  pages       = "[6] CD-ROM",
  year        = "2011",
}