@InProceedings{Hawrysz:2010,
  author  = "M. Hawrysz",
  title       = "Problemy tłumaczenia "Nowego Testamentu" w świetle metajęzykowych uwag Marcina Czechowica",
  booktitle   = "Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.; ISBN: 9788389790958",
  address     = "-, -",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie",
  pages       = "99--116",
  year        = "2010",
}