@InProceedings{Babirecki:2011,
  author  = "W. Babirecki",
  title       = "Komputerowe wspomaganie zamówień i konfiguracji towarów w małym przedsiębiorstwie",
  booktitle   = "Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "6--15 [CD-ROM]",
  year        = "2011",
}