@InProceedings{Leżyński:2012,
  author      = "P. Leżyński and A. Kempski",
  title       = "Sterowanie przekształcaniem energii w falowniku kaskadowym",
  booktitle   = "Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : nauka dla przemysłu - przemysł dla nauki - i-MITEL 2012 : VII lubuska konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788374814744",
  address     = "Przyłęsko k. Gorzowa Wlkp., Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "[7] CD-ROM",
  year        = "2012",
}