@InProceedings{Piontek:2012,
  author      = "M. Piontek and B. Walczak and W. Czyżewska",
  title       = "Skażenie miast metalami Cu, Cd, Zn i ich toksyczność określona metodą fizykochemiczną i biologiczną : streszczenie",
  booktitle   = "II Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne : Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny toksyczności środowiska i substancji chemicznych",
  address     = "Konstantynów Łódzki, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "[1 s.]",
  organization = "Gdański Uniwersytet Medyczny",
  year        = "2012",
}