@InProceedings{Adamski:2012,
  author      = "M. Adamski and M. Wi¶niewska and R. Wi¶niewski and Ł. Stefanowicz",
  title       = "Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converte",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa",
  address     = "Przylep k. Zielonej Góry, Polska",
  publisher   = "[Zielona Góra], [brak wydawcy]",
  pages       = "[2] CD-ROM",
  year        = "2012",
}