@InProceedings{Bojarski:2012,
  author  = "J. Bojarski and R. Smoleński",
  title       = "Kompatybilność urządzeń elektronicznych a błądzenie losowe Pearsona",
  booktitle   = "XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska",
  address     = "Zakopane-Kościelisko, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "3",
  organization = "Komitet Matematyki PAN; Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN",
  year        = "2012",
  note        = "[abstrakt]",
}