@InProceedings{Małolepszy:2012,
  author  = "T. Małolepszy",
  title       = "Analiza istnienia rozwiązań wybuchających w pewnym modelu superdyfuzji",
  booktitle   = "XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska",
  address     = "Zakopane-Kościelisko, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "35",
  organization = "Komitet Matematyki PAN; Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN",
  year        = "2012",
  note        = "[abstrakt]",
}