@InProceedings{Fonseca:2012,
  author      = "M. Fonseca and J. Mexia and T. Mathew and R. Zmyślony",
  title       = "Wnioskowanie statystyczne o współczynniku korelacji międzygrupowej dla małych prób",
  booktitle   = "XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska",
  address     = "Zakopane-Kościelisko, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "82",
  organization = "Komitet Matematyki PAN; Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN",
  year        = "2012",
  note        = "[abstrakt] [podwójna afiliacja",
}