@InProceedings{Nowogońska:2012,
  author      = "B. Nowogońska",
  title       = "Diagnostyka obiektów w rewitalizacji zespołu zabytkowych kamienic",
  booktitle   = "II Kongres Rewitalizacji Miast",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "60",
  organization = "Instytut Rozwoju Miast",
  year        = "2012",
  note        = "[abstrakty]",
}