@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:2012,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk and G. Kwaśniewska",
  title       = "Główne nurty prointegracyjnych zmian w systemie polskiej edukacji",
  booktitle   = "Špecialna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 : zbornik z Medzinarodnej Vedeckej Konferencie; ISBN: 9788089256945",
  address     = "Bratislava, Słowacja",
  publisher   = "Bratislava, IRIS",
  pages       = "443-449",
  year        = "2012",
}