@InProceedings{Kwaśniewska:2012,
  author  = "G. Kwaśniewska and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Wczesne wspomaganie, opieka i edukacja dziecka z niepełnosprawnością jako zadania polityki społecznej w Polsce",
  booktitle   = "Špecialna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 : zbornik z Medzinarodnej Vedeckej Konferencie; ISBN: 9788089256945",
  address     = "Bratislava, Słowacja",
  publisher   = "Bratislava, IRIS",
  pages       = "487-500",
  year        = "2012",
}