@InProceedings{Wysokowski:2012,
  author      = "A. Wysokowski",
  title       = "Rezerwy trwałości zmęczeniowej w konstrukcjach mostów stalowych",
  booktitle   = "Trwałość obiektów mostowych : seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe"; ISBN: 9788371252228",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  pages       = "229--238",
  year        = "2012",
}