@InProceedings{Żurawicka:2000,
  author      = "A. Żurawicka and A. Wysokowski",
  title       = "Analiza możliwości wzmacniania płyt betonowych cienkimi warstwami fibrobetonów",
  booktitle   = "Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej - MATBUD 2000 : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8372421072",
  address     = "Kraków - Mogilany, Polska",
  publisher   = "Kraków, Politechnika Krakowska",
  pages       = "370--376",
  year        = "2000",
}