@InProceedings{Wysokowski:1996,
  author      = "A. Wysokowski and A. Łęgosz and A. Hutnik",
  title       = "System Gospodarki Mostowej. Zarządzanie mostami",
  booktitle   = "XXXIX Techniczne Dni Drogowe",
  address     = "Busko-Zdrój, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "79--93",
  organization = "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji ; Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych : Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Kielcach",
  year        = "1996",
}