@InProceedings{Rajski:2001,
  author      = "O. Rajski and W. Rowińska and A. Wysokowski",
  title       = "Do¶wiadczenie z akresu technologii betonu samozagęszczalnego",
  booktitle   = "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VII międzynarodowa konferencja - Kielce 2001; ISBN: 8391390233",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "145--151",
  organization = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie",
  year        = "2001",
}