@InProceedings{Farnicka:2012,
  author      = "M. Farnicka",
  title       = "Aggressive behaviour in school as a manifestation of school's culture",
  booktitle   = "Poruchy správania ako sociálny a edukačný fenomen. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie; ISBN: 9788089238699",
  address     = "Košice, Słowacja",
  publisher   = "Bratislava, IRIS",
  pages       = "117--127",
  organization = "Univerzita Komenského v Bratislave",
  year        = "2012",
}