@InProceedings{Romankiewicz:1977,
  author      = "F. Romankiewicz and A. Bydałek and Z. Jocz",
  title       = "Badania nad modyfikowaniem brązu B476 kompleksowymi modyfikatorami Zr-B i Fe-B",
  booktitle   = "Jakość odlewów z metali nieżelaznych oraz metody jej kontroli : IV Międzynarodowa Konferencja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "9--13",
  year        = "1977",
}