@InProceedings{Skórzewski:2012,
  author      = "G. Skórzewski and B. Borczyk and B. Najbar",
  title       = "Zróżnicowanie morfologiczne padalcowatych Anguidae Gray, 1825 w Polsce: jeden czy dwa gatunki",
  booktitle   = "Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny : XI ogólnopolska konferencja herpetologiczna; ISBN: 9788372717451",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
  pages       = "117--120",
  organization = "Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Biologii, Zakład Zoologii Kręgowców",
  year        = "2012",
}