@InProceedings{Romankiewicz:2012,
  author      = "R. Romankiewicz and F. Romankiewicz",
  title       = "Wpływ złożonych modyfikatorów na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi21CuNi",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych; ISBN: 9788360958971",
  address     = "Stary Wiśnicz, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Naukowe "Akapit"",
  pages       = "61--65",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2012",
}