@InProceedings{Matysiak:2013,
  author  = "A. Matysiak and E. Grochowska",
  title       = "Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali",
  booktitle   = "Awarie budowlane : zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja : XXVI konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788376631511",
  address     = "Szczecin - Międzyzdroje, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego",
  pages       = "547--554",
  organization = "Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Budownictwa i Architektury ; KILiW PAN ; Komitet Nauki PZITB ; Instytut Techniki Budowlanej",
  editor      = "oprac. red. M. Kaszyńska",
  year        = "2013",
}