@InProceedings{Kula:2013,
  author  = "K. Kula",
  title       = "Numeryczne modelowanie delaminacji w belkach żelbetowych wzmacnianych taśmami włóknokompozytowymi",
  booktitle   = "Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów; ISBN: 9788378420811",
  address     = "Zielona Góra - Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "49--50",
  organization = "Zakład Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2013",
}