@InProceedings{Piontek:2013,
  author  = "M. Piontek and K. Łuszczyńska",
  title       = "New mould - Chromelosporium sp. in dwelling building in Lubuskie Province",
  booktitle   = "Mikotoksyny i grzyby pleśniowe = Mycotoxinus and moulds : X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa : abstracts book; ISBN: 9788393606009",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza "ArtStudio"",
  pages       = "23--24",
  organization = "Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz",
  editor      = "J. Grajewski i in.",
  year        = "2013",
  note        = "[streszczenie również w j. pol. ]",
}