@InProceedings{Kostecki:2013,
  author  = "J. Kostecki and R. Fruzińska and A. Greinert and R. Adam and B. Garbera and P. Knap and M. Ostapkowicz and B. Stanisławiak",
  title       = "Zanieczyszczenie terenów przydrożnych na przykładzie rond w Zielonej Górze",
  booktitle   = "Obieg pierwiastków w przyrodzie bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "1",
  year        = "2013",
}