@InProceedings{Krzywoszyja:2013,
  author  = "G. Krzywoszyja and P. Binder and G. Andrzejewski",
  title       = "The concept of a computer diagnostic system of bees",
  booktitle   = "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów - Diag 2013 : VIII krajowa konferencja; ISBN: 9788362954810",
  address     = "Ustroń, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Systemów Elektronicznych, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna",
  pages       = "52",
  year        = "2013",
}