@InProceedings{Smoleński:2013,
  author  = "R. Smoleński and J. Bojarski and P. Leżyński and A. Kempski and K. Cieniak and Z. Sadowski",
  title       = "Wpływ zaburzeń elektroenergetycznych przewodzonych generowanych przez interfejsy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]; ISBN: 9788372835734",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Politechnika Łódzka",
  pages       = "1--4",
  year        = "2013",
}