@InProceedings{Juszczyk:2013,
  author  = "A. Juszczyk and A. Wysokowski",
  title       = "Rodzaje dróg technologicznych przy budowie przepustów i przejść dla zwierząt",
  booktitle   = "Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego; ISBN: 9788393864904",
  address     = "Żmigród, Polska",
  publisher   = "Kraków, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne",
  pages       = "33--41",
  year        = "2013",
}