@InProceedings{Patalas:2013,
  author      = "E. Patalas and A. Wysokowski",
  title       = "Aspekty badań efektywności przejść dla zwierząt pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu autostrady A-2",
  booktitle   = "Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego; ISBN: 9788393864904",
  address     = "Żmigród, Polska",
  publisher   = "Kraków, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne",
  pages       = "85--93",
  year        = "2013",
}