@InProceedings{Leżyński:2014,
  author  = "P. Leżyński and R. Smoleński and A. Kempski and J. Bojarski and Z. Sadowski",
  title       = "Wpływ zaburzeń przewodzonych generowanych przez układy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych PLC",
  booktitle   = "Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393721641",
  address     = "Lubniewice, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji",
  pages       = "1--9",
  year        = "2014",
}