@InProceedings{Magnucki:2014,
  author  = "K. Magnucki and M. Malinowski and T. Belica",
  title       = "Wyboczenie warstwowej powłoki walcowej z okładzinami trójwarstwowymi i pofałdowanym rdzeniem głównym",
  booktitle   = "Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2014 : XIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Licheń Stary, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna",
  pages       = "103--104",
  year        = "2014",
}