@InProceedings{Alawdin:2014,
  author  = "P. Alawdin and K. Urbańska",
  title       = "Limit analysis of geometrically hardening composite steel-concrete systems",
  booktitle   = "Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone"; ISBN: 9788378421375",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "95--112",
  organization = "Instytut Budownictwa UZ ; Komisja nauki Zielonogórskiego Oddz. PZITB ; Zielonogórski Oddział PTMTiS",
  year        = "2014",
}