@InProceedings{Grochowska:2014,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title       = "Nośność wzmocnionego żelbetowego stropu obiektu podziemnego",
  booktitle   = "Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone"; ISBN: 9788378421375",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "195--206",
  organization = "Instytut Budownictwa UZ ; Komisja Nauki Zielonogórskiego Oddz. PZITB ; Zielonogórski Oddział PTMTiS",
  year        = "2014",
}