@InProceedings{Juchimiuk:2014,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title       = "Energetyczna rewitalizacja dzielnic Hamburga: Wilhelmsburg, Veddel oraz HafenCity",
  booktitle   = "Rewitalizacja w polityce miejskiej : III kongres rewitalizacji miast",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "25",
  year        = "2014",
}