@InProceedings{Nowogońska:2014,
  author      = "B. Nowogońska",
  title       = "Stan techniczny budynków wskaźnikiem skali potrzeb rewitalizacji",
  booktitle   = "Rewitalizacja w polityce miejskiej : III kongres rewitalizacji miast",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "36",
  year        = "2014",
}