@InProceedings{Mieszkowski:2014,
  author      = "D. Mieszkowski",
  title       = "Asymetryczna analiza fluktuacji z odjętym trendem a asymetria rytmu serca",
  booktitle   = "VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie",
  address     = "Chomiąża Szlachecka k. Żninna, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "1",
  year        = "2014",
}