@InProceedings{Jabłoński:2014,
  author      = "J. Jabłoński",
  title       = "Bezwarunkowo bezpieczny system kryptograficzny",
  booktitle   = "Bezpieczeństwo techniczne - 2014 : I Międzynarodowej Konferencja Naukowo?Techniczna - ICTS",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "1",
  year        = "2014",
}