@InProceedings{Płuciennik-Koropczuk:2013,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk and Z. Sadecka and S. Myszograj and M. Suchowska-Kisielewicz",
  title       = "Frakcje ChZT w ściekach miejskich",
  booktitle   = "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka; ISBN: 9788371936029",
  address     = "Częstochowa-Wisła, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  volume      = "Konferencje; 69",
  pages       = "62",
  organization = "Politechnika Częstochowska",
  year        = "2013",
}