@InProceedings{Sadecka:2014,
  author  = "Z. Sadecka and A. Sieciechowicz and E. Płuciennik-Koropczuk and S. Myszograj",
  title       = "Przyrodnicze unieszkodliwianie osadów ściekowych",
  booktitle   = "Osady ściekowe 2016; ISBN: 9788371936210",
  address     = "Szczyrk, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  pages       = "13",
  year        = "2014",
}