@InProceedings{Ruszczyńska:2013,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "Kresowy pitoresk w "Opowiadaniach podolskich" Juliana Wołoszynowskiego",
  booktitle   = "Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce : Zielona Góra 17-18 X 2013; ISBN: 9788360218440",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "ZIelona Góra, Księgarnia Akademicka",
  pages       = "209--217",
  editor      = "red. Maria Jazownik, Leszek Jazownik",
  year        = "2013",
}